PROVOZNÍ DOBA VELIKONOCE 2024

ČTVRTEK    28.3.2024  6:00-20:00
PÁTEK   29.3.2023 ZAVŘENO
SOBOTA   30.3.2024 ZAVŘENO
NEDĚLE   31.3.2024 ZAVŘENO
PONDĚLÍ   1.4.2024 ZAVŘENO
ÚTERÝ   2.4.2024  6:00-20:00

 

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

 • technický průkaz vozidla (velký) – NE KOPII!!!
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklady o provedení měření emisí motoru silničního vozidla - protokol o měření emisí NE starší 30-ti dnů

Termíny pravidelných prohlídek jednotlivých silničních vozidel:

Silniční vozidlo Doba od 1. registrace Doba periodických prohlídek
Osobní automobil 4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti 4 roky 2 roky
Nákladní automobil nad 3,5t celkové hmotnosti 1 rok 1 rok
Motocykl o obsahu mot.do 50cm3 nebo konstr.rychlosti do 50km/hod 6 let 4 roky
Motocykl o obsahu mot.nad 50cm3 nebo konstr.rychlosti nad 50km/hod 4 roky 4 roky
Přívěs do 750kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 6 let 4 roky
Přívěs nad 750kg celkové hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou 4 roky 2 roky
 

Technické kontroly vozidel dovezených ze zahraničí:

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle zák. 56/2001 Sb. prohlídce před registrací , evidenční kontrole schválení technické způsobilosti.

Které doklady je nutné předložit před provedením technické způsobilosti?

 • Technické průkaz ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii (u staršího vozidla)
 • COC list ze země původu vozidla nebo jeho ověřenou kopii ( u nového vozidla)
 • Doklad o vyřazení vozidla z registru jiného státu bylo-li již registrováno (nahrazuje JCD vydané celním úřadem na území ČR)

Vozidla dovezené ze zemí mimo EU dokladují JCD vydaným celním úřadem na území EU.


Technické kontroly staveb vozidel

Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle zák. 56/2001 Sb. výroba jednoho kusů silničního vozidla, zvláštního vozidla samostatného technického celku. Na nějž bylo vydáno rozhodnutí odborem dopravy.

Naše služba pro zákazníka tedy obnáší celkovou technickou kontrolu stavěného vozidla a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení vyrobeného vozidla na příslušném odboru dopravy.

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

 • Povolení stavby jednotlivého vozidla vystavené odborem dopravy
 • Všechny další podklady určené v Rozhodnutí ke stavbě vozidla

Technické kontroly přestaveb silničních vozidel (alternativní pohony CNG, EL, LPG a duální paliva)

Všechny přestavby alternativních pohonů Přestavbou vozidla, které je již provozováno se dle platné vyhlášky k roku výroby daného vozidla se rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, při níž došlo ke změně:

 • podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla nebo systém brzd
 • druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot)
 • typu motoru
 • druhu karosérie nebo nástavby

Které doklady je nutné předložit před provedením technické kontroly?

 • Všechny potřebné podklady určené v platné legislativě k přestavbě vozidla.

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole přestavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení přestavěného vozidla na odboru dopravy.


Evidenční kontroly

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle. Jedná se o kontrolu údajů zapisovaných v TP: registrační značky, typu motoru, výrobního čísla podvozku (karoserie), odchylek v provedení vozidla, barvy vozidla, doplňkových značek a nálepek, atd.

Zákon 56/2001 Sb. ukládá každému držiteli silničního vozidla povinnost provedení evidenční kontroly a následné srovnání údajů v TP a ORV vozidla. Protokol o provedení evidenční kontroly je nutný i při přihlášení vozidla do registru a každé změně v oblasti identifikačních údajů.

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole identifikačních znaků vozidla a vypracování evidenčního protokolu.

Které doklady je nutné předložit před provedením evidenční kontroly?

 • Technický průkaz vozidla (velký) – NE KOPII!!!
 • ORV vozidla

 

Fakturační údaje

SMETANA a SMETANA s.r.o.
Lažínky 71
67602 Moravské Budějovice
IČO: 63480565
DIČ: CZ63480565

Kontaktní informace

vedoucí: SMETANA Jiří
příjem: +420 568 420 332
objednání: +420 602 144 421
vedoucí: +420 602 144 332
email: stk.smetana@atlas.cz 

Provozní doba

Pondělí   6:00-20:00
Úterý 6:00-20:00
Středa 6:00-20:00
Čtvrtek 6:00-20:00
Pátek 6:00-20:00
Sobota 7:00-12:00

Spolupracujeme

měření emisí, autoservis